• NØDHJELP: I Storbritannia øker antallet fattige samtidig som sosialstøtten strammes inn for mange. Over hele landet opprettes det matbanker der familier som trenger det, kan komme og hente nødhjelpspakker.foto: gail orenstein

Matpakker til fattige og sultne

For første gang siden annen verdenskrig er Røde Kors i ferd med å organisere innsamling av mat i Storbritannia.