Duen som skal passe pengesekken

Om kort tid kan hun sitte på verdens største pengesekk. Janet Yellen er etter alt å dømme USAs neste sentralbanksjef.