• ARBEIDSLEDIGHETSKØENE i USA er største utfordring for mynighetene.

USA i økonomisk slagsmål

Oppsvinget har ikke skapt forventede jobber og nå lover Obama ytterligere statsstøtte. Men motstanden mot planen sprer seg.