Den siste mystiker

Han talte til millioner, og han vekket troen til nytt liv. Ved sin død huskes den polske paven som en stor kirkefyrste og en stor statsmann, som en stor filosof og kanskje som Vestens siste store mystiker.