Blairs ømme tå

Steve Allbutt (35) var en av de første britiske soldatene som falt i Irak. Enken Debi venter ennå på en forklaring på hva som egentlig skjedde den dagen i mars 2003. Irak-krigen er statsminister Tony Blairs ømme tå i valgkampen.