Fant sprengstoff i buss på vei til Stockholm

Tyske tollere fant i underkant av en kilo sprengstoff i en buss på vei fra Bosnia-Hercegovina til Stockholm i en rutinekontroll i ferjehavna i Rostock i Tyskland.