Seks års fengsel for elevsex

En kvinnelig britisk hjelpelærer er dømt til seks års fengsel for å ha hatt sex med en 16 år gammel elev som trengte spesialundervisning. Hun har også fått forbud mot å sende tekstmeldinger til elever.