Mareritt i blod og nød

For tjue år siden var grenseområdene mellom Sudan og Etiopia utpekt som verdens største tørkeområde. I dag omtales situasjonen i grenseområdene mellom Tsjad og Sudan som «verdens verste humanitære katastrofe». Kommer ikke hjelp frem, kan 350.000 mennesker dø i løpet av en måned, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.