Tilbake på jakt etter svar

Ved å gå opp egne fotspor, prøver Tuula og Stein Ulve å begripe hva som hendte den morgenen de mistet sønnen Are i flodbølgen.