Danskene vil bli kvitt EU-forbehold

Et flertall av danskene ønsker å erstatte kronen med euro og full dansk deltakelse i EUs forsvarssamarbeide.