Streikeledere i New York trues med fengsel

En dommer i New York truet onsdag lederne av den to dager gamle transportstreiken med fengsel om de ikke avblåser streiken.