Tilbyr egg til barnløse over nettet

Nettsiden «Woman not included» lanserer seg som verdens første nettportal som, mot klekkelig betaling, tilbyr å formidle kontakt mellom eggdonorer og barnløse.