Det fryktelige Palme-traumet

To drap med 17 års mellomrom. En statsminister og en utenriksminister - Olof Palme og Anna Lindh. Et lammet Sverige spør: Har vi ingenting lært?