Heller krig enn atomvåpen

De arabiske Golfstatene håper det vil lykkes for FNs sikkerhetsråd å presse Iran til fornuft.