På kurs i korrupsjon

BREV FRA BAGDAD - JAKOB RUBIN