Tilfreds Bondevik

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) uttrykker tilfredshet over at 8 av 10 nordmenn mener det er riktig av Norge ikke å støtte militære aksjoner mot Irak.