Sterke protester mot ny fransk arbeidslov

Flere hundre tusen mennesker demonstrerer i en rekke franske byer mot regjeringens forslag til nye arbeidslover. I Paris er det satt inn store politistyrker for å hindre voldshandlinger.