IAEA gir forhandlingene med Iran en ny sjanse

IAEA håper på nye forhandlinger med Iran, og bringer derfor ikke striden om landets omstridte atomprogram inn for FNs sikkerhetsråd ennå.