- Produserte ikke kjemiske våpen etter 1990

Irak forsket på kjemiske og biologiske våpen, men ingenting ble produsert etter 1990, sier to irakisk generaler med nær kjennskap til våpenprogrammet.