- Europa forårsaker sult

Europeernes motstand mot genmodifiserte matvarer hemmer kampen mot sult i u-landene, mener president George W. Bush. Dermed har striden over Atlanterhavet fått ny næring.