Tar avstand fra trusselen

Islamsk Råd Norge tar sterkt avstand fra trusselen fra al Qaida om å angripe norske mål. Samtidig frykter lederen av rådet at nordmenn vil se på alle muslimer som fiender.