Underslo norske bistandspenger

Den palestinske menneskerettsorganisasjonen LAW underslo 25 millioner bistandskroner i løpet av en femårs periode fra 1998. To millioner kom fra Norge.