«Våpenhvile» til 5. mars

Europakommisjonen innfører ikke nye sanksjoner mot norsk lakseeksport før tidligst 5. mars.