Sjøfugl på direkten

Også i år kan du følge tjelden og ungene live fra taket på Realfagsbygget.