Prodi vant tillitsvotum med knapp margin

Italias statsminister Romano Prodi vant torsdag en tillitsvotering om en sikkerhetspakke som åpner for utvisning av EU-borgere som utgjør en fare for samfunnet.