Kirkens Nødhjelp skjerper sikkerhet i Pakistan

Kirkens Nødhjelp skjerper sikkerheten for sine ansatte i Pakistan på grunn av den politiske uroen i landet.