Bananselskap bøtelagt for geriljasamarbeid

Bananselskapet Chiquita er ilagt en bot på 25 millioner dollar for å ha betalt beskyttelsespenger til paramilitære grupper i Colombia.