Lover full gassleveranse til Europa

Russland lover å gjenopprette gassleveransene til Europa. Men konflikten med Ukraina fortsetter.