Mer rasistisk vold i Europa

Den rasistiske volden er på frammarsj i mange europeiske land. Folk med ikke-europeisk bakgrunn blir også systematisk diskriminert på arbeids- og boligmarkedene, melder et EU-direktorat.