Innvandringsmønster brutt i Danmark

Antallet utlendinger som får oppholdstillatelse i Danmark for å arbeide er nå langt høyere enn de som får det som asylsøkere eller flyktninger.