California forbyr flatskjermer

Myndighetene i California forbyr flatskjermer som bruker for mye energi.