Metro under vann

Enorm vannlekkasje på metroen i Helsingfors.