Vil bli karbonnøytral

Google vil bli karbonnøytral innen utgangen av året gjennom reduserte CO2-utslipp og finansiering av klimatiltak i utlandet.