Nye krisetiltak fra USAs sentralbank

Sentralbanken i USA vil kjøpe opp statsobligasjoner for 300 milliarder dollar.