Nord-Korea bekymrer verden

FN er dypt bekymret, EU krever besluttsom handling og USA kaller Nord-Koreas prøvesprengning en fredstrussel.