Ødela verdensarvruin

Vandalisering av 1700 år gammelt marmoralter i Israel.