Svovelsyreutslipp i Sverige

1.000 liter svovelsyre lekket natt til lørdag ut på en anleggsplass ved Hellandsåsen sør i Sverige.