Koleraepidemien forverres

Tallet på døde i koleraepidemien i Zimbabwe har passert 2200, opplyser FN.