Det kan være liv på Mars

Ifølge NASAs forskere kan metangassen på Mars stamme fra levende organismer.