Terrortrussel mot Norges ambassade i Kabul

Norges ambassade i Kabul har mottatt en trussel om terrorangrep, men verken avsender eller innhold er kjent.