Den overhørte bønnen om fred

Steven Spielberg blir beskyldt for å gå palestinernes ærend fordi han i sin siste film våger å sette spørsmålstegn ved Israels «øye for øye, tann for tann»-politikk. Bare noen få tør komme den berømte regissøren til unnsetning.