Sammenstøt mellom israelsk politi og bosettere

Israelsk opprørspoliti støtte onsdag sammen med en stor gruppe jødiske demonstranter da en såkalt bosetterutpost skulle rives på Vestbredden.