Den andre mannen

Tor Arne Uppstrøm har levd eit liv med dei heilt store svingingane. Vi trefte mannen i London. Han sprang sin veg.