Ber Israel om byggestopp

USA har bedt Israel om å fryse byggingen av nye bosetninger i de okkuperte områdene i ett år.