— Regjeringsplattformen er mye rundere i formuleringene enn det jeg har oppfattet at Høyre og Frp har vært før, sier Holmås, som var utviklingsminister frem til valget i høst.

I partiprogrammet skriver Frp at tradisjonell utviklingspolitikk ikke har fungert tilfredsstillende, og at «statlig økonomisk bistand bør begrenses og effektiviseres.» Partiet vil fortsatt gi nødhjelp, men mener bistandspolitikken bør konsentreres om å redusere tollbarrierer mellom fattige og rike land.

I plattformen som H og Frp fremforhandlet på Sundvolden, står det ingen ting om at bistanden skal reduseres. Norges hovedmål er fortsatt å bekjempe fattigdom og menneskerettighetsbrudd, og bidra til økt demokratisering.

Holmås savner målet om å gi minst én prosent av bruttonasjonalinntekten, og mener plattformen er ufullstendig når det gjelder rettferdig fordeling og likestilling. Samtidig konstaterer han at hovedmålene er uendret. Nå er han spent på hvordan Brende vil løse de store dilemmaene i utviklingspolitikken i praksis.

— Brende har signalisert at han vil kutte i bistanden til land med hyppige menneskerettsbrudd, og øke støtten til land som har mer demokratisk orientere regimer. Utfordringen er at mange av de fattigste og mest sårbare landene også har de største problemene på menneskerettighetsområdet, sier han.