I den stadig sterkere propagandakrigen mellom Vesten og Russland er det satt frem totalt avvikende versjoner om for eksempel utplasseringen av russiske styrker på Krim.

Dokumentet, som heter «President Putins fiksjoner: 10 falske påstander om Ukraina», er et høyst uvanlig utspill fra utenriksdepartementet.

Men departementet forsvarer tiltaket med at Russlands president Vladimir Putin enten ignorerer eller forvrenger fakta for å rettferdiggjøre intervensjonen i Ukraina.

Ikke siden Dostojevskij

«Verden har ikke sett så fantastisk russisk fiksjon siden Dostojevskij skrev at formelen to pluss to er fem er ikke uten en viss tiltrekning», skriver departementet med referanse til en av den russiske forfatterens noveller.

Den første av de falske påstandene departementet tar opp, er at Putin sier at russiske styrker på Krim bare passer på russiske militære installasjoner, og at det er sivile selvforsvarsgrupper som har overtatt ukrainsk infrastruktur og militære anlegg.

Departementet sier det tvert imot er sterke bevis for at russiske styrker står sentralt i de godt organiserte anti-ukrainske styrkene på Krim.

«Mens de bærer uniformer uten merker, kjører de militære kjøretøyer med russiske skilt og identifiserer seg åpent som russiske soldater når de blir spurt av internasjonale medier og ukrainske soldater. I tillegg bærer de våpen sivile normalt ikke har tilgang til», heter det i imøtegåelsen.

Ingen strøm av flyktninger

Utenriksdepartementet tilbakeviser også alle påstander om humanitær krise i Ukraina og at det går en strøm av hundretusener av mennesker ut av Ukraina for å søke asyl i Russland.

Videre avvises enhver påstand om at etniske russere eller russiske baser er blitt angrepet eller er blitt truet med angrep, og departementet nekter for at det har vært omfattende angrep på kirker eller synagoger.

Utenriksdepartementets faktaskrift tar også opp Putins påstander om at den ukrainske nasjonal-forsamlingen påvirkes av ekstremister og terrorister.

Til det svares det at nasjonalforsamlingen er den mest representative institusjonen i Ukraina, og at de høyreradikale gruppene fra Uavhengighetsplassen ikke har seter i parlamentet.