Public Accounts Committee (PAC) i Underhuset, som har oppsyn med pengebruken i offentlig sektor, har kikket det britiske kongehuset etter i kortene og funnet rom for forbedringer.

Ifølge PAC hadde dronning Elisabeth et underskudd på husholdningsbudsjettet på rekordhøye 24 millioner kroner i perioden 2012-2013.

Tærer på sparepengene

Dette tærer på sparepengene, selv for en monark. Dronningens pengereserven er nå nede i 10 millioner kroner, konstaterer PAC, som er bekymret.

— Den kongelige husholdning har handlingsrom nok til å skaffe flere inntekter og til å redusere kostnadene ytterligere, mener komiteens leder Margaret Hodge.

— Siden 2007-2008 har dronningens husholdning redusert kostnadene med 16 prosent, men 11 prosent av dette ble oppnådd gjennom økt inntekt og bare 5 prosent gjennom kostnadskutt, konstaterer hun.

Rom for å gjøre mer

— Med bedre kommersiell ekspertise på plass, tror vi at det er rom for å gjøre mer med mindre, redusere kostnadene ytterligere og støtte dronningens program mer effektivt, sier Hodge.

PAC konstaterer at det trengs store summer for å ta vare på nasjonale klenodier som Victoria and Albert Mausoleum i London, der påkrevd vedlikeholdsarbeid har stått på vent i hele 18 år.

I Buckingham Palace må det enkelte steder settes ut bøtter i regnvær som følge av lekkasjer i taket. 60 år gamle fyrkjeler skriker også etter utskiftning, samtidig som det er påvist store mengder asbest i dronningens residens.

Taket lekker

Også på enorme Windsor Castle, der dronningen ofte tilbringer helgene, trengs det omfattende reparasjoner på taket, og hovedvannledningen er også moden for utskiftning, konstaterer PAC.

— Husholdningen må ta grep om hvordan de planlegger å gå løs på vedlikeholdet som for lengst skulle ha vært utført, sier Hodge.

Hun kritiserer samtidig det britiske finansdepartementet for manglende vilje til å kikke den kongelige husholdning i kortene.

— Vi føler at dronningen ikke får det hun fortjener fra husholdningen og finansdepartementet, som har ansvaret for effektivt å kontrollere husholdningens budsjett og regnskap, sier hun.

Suksess

En talskvinne for Buckingham Palace mener at de nødvendige grep er tatt.

— Den kongelige husholdning fikk i 2009 beskjed fra PAC om å øke inntektene for å spe på finansieringen fra regjeringen. Dette er gjort med suksess, sier talskvinnen.

— Det er en betydelige finansiell prioritet for den kongelige husholdning å redusere etterslepet når det gjelder nødvendig vedlikeholdsarbeid i de kongelige palasser, understreker talskvinnen.

Hun viser blant annet til takarbeidene som er utført over det kongelige bibliotek på Windsor Castle, og asbestsaneringen som er utført i kjelleren på Buckingham Palace.