Opposisjonsalliansen angriper Taliban

Opposisjonsstyrkene nord i Afghanistan hevder den er på frammarsj og angriper Taliban på flere fronter.