Sterk FN-resolusjon mot terror

En usedvanlig kraftig FN-resolusjon, vedtatt etter kun 24 timers diskusjon, krever at makthavere verden over setter i verk tiltak som skal hindre finansiering av terrorisme.