Valgkampen i gang i Storbritannia

Statsminister Tony Blair valgte å dra til en skole i Sør-London for å komme med den endelige bekreftelsen på at det blir valg 7. juni. Slik fikk han understreket at Labours første prioritet også i denne valgkampen blir utdanning.